The Sports Coaching Hub Podcast Podcast Artwork Image

The Sports Coaching Hub Podcast

Cardiff Metropolitan University

Welcome to Cardiff Metropolitan University’s Coaching Hub Podcast. 

 

Led by Dr Christian Edwards, the Coaching Hub is a space where cutting-edge research is developed and partnerships with National and International Government Bodies are established, offering consultancy services and coach education courses. 

 

In each episode, our guests will share their knowledge and experiences and have research-informed conversations with Dr Manuel Santos, Dr Mike Castle and Dr Oli Lum, about the practical implications of their work in the coaching field. 


Disgrifiad y podlediad

 

Croeso i Bodlediad Hyb Hyfforddi Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 

 

Dan arweiniad Dr Christian Edwards, mae’r Hyb Hyfforddi yn ofod lle mae ymchwil flaengar yn cael ei datblygu a phartneriaethau’n cael eu sefydlu gyda Chyrff Llywodraeth Genedlaethol a Rhyngwladol, gan gynnig gwasanaethau ymgynghori a chyrsiau addysgu hyfforddwyr.

 

Ym mhob pennod bydd ein gwesteion yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiadau, gan gael sgyrsiau wedi’u llywio gan ymchwil am oblygiadau ymarferol eu gwaith yn y maes hyfforddi.

Follow us on Twitter/X: @thecoachinghub


Follow us on Instagram: @thecoachinghubpod


Website: https://www.cardiffmet.ac.uk/schoolofsport/research/Pages/Sports-Coaching-and-Pedagogy.aspx